1989

Pięćsetny numer „Kultury”. Instytut Literacki po raz pierwszy obecny na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

POLSKA
Początek obrad Okrągłego Stołu. Wybory parlamentarne z udziałem NSZZ „Solidarność”. Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem w powojennej historii Polski.

ŚWIAT
Mur berliński zburzony.