Sygn. / © Instytut Literacki

1989

Pięćsetny numer „Kultury”. Instytut Literacki po raz pierwszy obecny na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

POLSKA
Początek obrad Okrągłego Stołu. Wybory parlamentarne z udziałem NSZZ „Solidarność”. Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem w powojennej historii Polski.

ŚWIAT
Mur berliński zburzony.

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO
Telegram z Warszawy do Jerzego Giedroycia: Niezależne Forum Kultury zebrane w Warszawie 1 kwietnia 1989 przesyła dla zespołu Instytutu Literackiego i Pana osobiście gorące podziękowania za wielki historyczny wkład w utrzymaniu niezależności kultury polskiej.
Za uczestników Forum: Andrzej Wajda – Lech Wałęsa.

Telegram został przedrukowany w pięćsetnym numerze „Kultury”. W tym samym numerze wydrukowano też wystąpienie Marka Nowakowskiego na Forum.