Jerzy Giedroyc, Michał Heller. Maisons-Laffitte, 1989 / Sygn. FIL00547 / fot. Bohdan Paczowski

1989

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ/LUTY

W numerze styczeń/luty „Wczoraj i dziś literatury emigracyjnej” rozmowa z Marią Danilewicz-Zielińską.

MARZEC

W numerze marcowym m.in tekst Alaina Besançona pt. „Widziane z oddali”.

KWIECIEŃ

W numerze kwietniowym Grażyna Pomian, Marek Tabin „Emigracja z socjalizmu. „Omówienie Ankiety Kultury Dlaczego jestem na Zachodzie?”.

MAJ

Zeszyt majowy pięćsetnym numerem Kultury, a w nim m.in. „Agonia komunizmu” Zbigniewa Brzezińskiego.

LIPIEC/SIERPIEŃ

W numerze letnim rozmowa Michała Hellera z Wladimirem Maksimowem, a ponadto „Spod stołu” rozmowa Krzysztofa Czabańskiego z Krzysztofem Wyszkowskim. Wywiad ten wywołał wiele polemik i kontrowersji.

PAŹDZIERNIK

Numer październikowy otwiera Piotr Wandycz: „Czy emigracja jest jeszcze potrzebna?”.

Nagroda Polskiego PEN Clubu dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Jerzego Pomianowskiego.

Nagrody Kultury za rok 1989 ‑ publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Michał Heller (Adam Kruczek), Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza: Wojciech Karpiński, Nagroda Przyjaźni w tym roku nie została przyznana.

Nowa Nagroda dla tłumaczy im. Konstantego Aleksandra Jeleńskiego – zapowiedź: „The Beinecke Rare Book and Manuscript Library, będąca częścią. Yale University Library, zbiera archiwa wybitnych polskich pisarzy, m.in. zakupiła już archiwum Czesława Miłosza i archiwa pozostałe po zmarłych: Witoldzie Gombrowiczu i Aleksandrze Wacie. Obecnie biblioteka ta zakupiła u nas archiwum pozostałe po Konstantym Aleksandrze Jeleńskim, które przekazała nam Leonor Fini. Otrzymaną sumę F. 75.000,00 postanowiliśmy przeznaczyć ‑ zgodnie z zainteresowaniami K.A. Jeleńskiego ‑ na nagrody dla tłumaczy literatury polskiej na języki obce. Skład jury i pierwsze nagrody zostaną ogłoszone w Kulturze w marcu 1990 r. REDAKCJA”.

„P.S. W ostatniej chwili przed oddaniem numeru do druku Jan Lebenstein nadesłał nam czek na F. 4.500,00 na powiększenie funduszu nagrody im. K.A. Jeleńskiego”.

POLSKA
Początek obrad Okrągłego Stołu. Wybory parlamentarne z udziałem NSZZ „Solidarność”. Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem w powojennej historii Polski.

ŚWIAT
Mur berliński zburzony.

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO
Telegram z Warszawy do Jerzego Giedroycia: Niezależne Forum Kultury zebrane w Warszawie 1 kwietnia 1989 przesyła dla zespołu Instytutu Literackiego i Pana osobiście gorące podziękowania za wielki historyczny wkład w utrzymaniu niezależności kultury polskiej.
Za uczestników Forum: Andrzej Wajda – Lech Wałęsa.

Telegram został przedrukowany w pięćsetnym numerze „Kultury”. W tym samym numerze wydrukowano też wystąpienie Marka Nowakowskiego na Forum.

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony