Konferencja "Myśl Jerzego Giedroycia a polityka wschodnia Polski i UE". Siedzą od lewej: Natalia Bryżko-Zapór, Czesław Bielecki, Leopold Unger, Bohdan Osadczuk, Krzysztof Pomian. Jerzy Pomianowski. Instytut Polski w Paryżu. Wrzesień 2005 r. / Sygn. FIL04019 / © Instytut Literacki

2005

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ - LUTY

- W Pałacu Luksemburskim - gmachu Senatu Francji otwarto wystawę i zorganizowano konferencję o Instytucie Literackim pt. „Jerzy Giedroyc et le cercle de Kultura” (Jerzy Giedroyc i krąg „Kultury” - „Kultura” – pismo wolnej Polski”). Organizatorami byli - poza stroną francuską - Ambasada Polska, Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i TO-AIL w Paryżu. Wystawę otworzyli senator Yann Gaillard (przewodniczący senackiej grupy współpracy Francja-Polska) i ambasador RP w Paryżu Jan Tombiński. W drugiej części wieczoru odbyła się konferencja na temat dziedzictwa paryskiej Kultury”, w której udział wzięli Daniel Beauvois, Pierre Gremion, Tadeusz Mazowiecki, Karol Modzelewski. W uroczystościach wzięło udział kilkuset osób. 

MAJ – CZERWIEC

- Wystawę „Jerzy Giedroyc et le cercle de Kultura” można było zobaczyć w siedzibie Fundacji Sofia Antipolis koło Nicei.

LIPIEC

- Fragment z uchwały SEJMU RP z dnia 29 lipca 2005: Jerzy Giedroyc całe życie poświęcił sprawie niepodległości Polski. Polski tolerancyjnej i nowoczesnej, ale też - szanującej własne tradycje narodowe. Utworzony przez niego miesięcznik „Kultura” przez ponad pół wieku był dla Polaków urzeczywistnieniem ideałów wolności słowa i myśli. Łamy pisma otwarte były dla autorów związanych z prawicą i z lewicą, piłsudczyków i narodowców, liberałów i konserwatystów. Dzieła wydane w "Bibliotece Kultury" weszły do kanonu literatury polskiej. Kwartalnik „Zeszyty Historyczne” jest dziś jednym z ważniejszych źródeł wiedzy o najnowszej historii Polski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc oddać hołd wybitnemu Polakowi i dziełu Jego życia, ogłasza rok 2006 - w którym przypada setna rocznica urodzin Redaktora - Rokiem Jerzego Giedroycia”. 

WRZESIEŃ

- W piątą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia w Instytucie Polskim w Paryżu odbyła się wystawa i konferencja pt. „Jerzy Giedroyc et le cercle de „Kultura”. Poza Instytutem Polskim – organizatorami było Radio Polonia i sekcja polska Radia France Internationale (RFI). Wystawie towarzyszyła konferencja pt. „La Pensee de Jerzy Giedroyc et la politique est-europeenne da la Pologne et de l’Union europeenne”, w której udział wzięli Jan Tombiński - ambasador RP w Paryżu, Maria Wodzyńska-Walicka - ambasador RP przy UNESCO, Henryk Giedroyc, Natalia Gorbaniewska, Bohdan Osadczuk, Krzysztof Pomian, Jerzy Pomianowski i Loepold Unger. Patronat nad uroczystościami objęło UNESCO. 
- Wystawa „Wokół Giedroycia” w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
- W kijowskim wydawnictwie „Krytyka” ukazał się książka w języku ukraińskim „Ukraina na stronnicach Kultury paryskiej”. Wybór tekstów i wstęp – Bogumiła Berdychowska.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony