Czesław Miłosz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Widoczni: Jan Bartczak, Czesław Miłosz, Romuald Kukołowicz, Lech Wałęsa podczas spotkania wna Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. / Sygn. FIL00883 / © Instytut Literacki

1983

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

W wydawnictwie Znak ukazuje się (z ingerencjami cenzury) wybór tekstów Józefa Czapskiego „Patrząc” (opr. Joanna Pollakówna).

STYCZEŃ/LUTY

W numerze styczeń/luty głośny tekst Sławomira Mrożka: „Popiół? Diament?”. Uzupełnienie w numerze następnym.

Nagrody Kultury ‑ Nagroda Publicystyczna: Tadeusz Mazowiecki, Nagroda Literacka: Marian Brandys, Nagroda Przyjaźni i Współpracy: Andrzej J. Chilecki.

MARZEC

Numer marcowy otwiera tekst Alaina Besançona „Drugie milczenie Kościoła”.

LIPIEC/SIERPIEŃ

Z numeru/lipiec sierpień: „Jury Nagrody Kultury i Radia Wolna Europa w konkursie na pamiętnik z ostatnich siedmiu lat w Polsce, przyznało I-szą nagrodę ex quo wysokości franków 6.000 pracom oznaczonym godłami Prządka i Anioł z Przasnycza. Prace te zostaną opublikowane w Kulturze i nadane przez RWE”.

W Kulturze majowej wiersz „Dialektyka i sztuka” autorki ukrytej pod pseudonimem „Stańczykówna”. Po latach okazało się, że była nią Wisława Szymborska.

Giedroyc uruchamia pomoc finansową dla polskiego podziemia: dla wydawnictw, organizacji i pism drugoobiegowych.

POLSKA
Dochód narodowy w porównaniu z rokiem 1978 spadł o 25 proc. Na komisariacie milicji w Warszawie został zamordowany Grzegorz Przemyk. Zniesienie stanu wojennego.

ŚWIAT
Lech Wałęsa laureatem pokojowej Nagrody Nobla.