Sygn. / © Instytut Literacki

2002

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

- Spółka Instytut Literacki (Institut Littéraire SARL) zostaje formalnie rozwiązana, od tego momentu Instytut funkcjonuje, jako Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura (Association Institut Littéraire Kultura), założone w 1999 r. przez Jerzego Giedroycia, Zofię Hertz i Henryka Giedroycia. Celem stowarzyszenia jest opieka nad dziedzictwem „Kultury” i jego popularyzacja.

- Wystawa Jerzy Giedroyc i Instytut Literacki w Paryżu w Liceum im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie, zorganizowana przez TO-AIL.

- Wystawa w Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki, zorganizowana przez Uniwersytet Kijowski, lubelski UMCS, Ambasadę RP w Kijowie, TO-AIL oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, prezentująca polską książkę naukową i historię Instytutu Literackiego w Paryżu w latach 1946–2002.