List J. Giedroycia do S. Dobczyńskiego, przedstawiciela „Kultury” w Nowym Jorku, informujący o założeniu SARL "Institut Littéraire", 15 września 1961 r. / Sygn. AB00063 / © Instytut Literacki

1961

1 września Société à Responsabilité Limitée „Institut Littéraire” (spółka z o.o.) uzyskuje statut prawny. Tylko dzięki przyznanej mu jeszcze przed wojną Legii Honorowej Jerzy Giedroyc - obcokrajowiec – mógł założyć we Francji spółkę. Następuje uniezależnienie się od wydawnictwa Libella. Publikacje książkowe, m.in. Adam Ciołkosz, „Róża Luksemburg a Rewolucja Rosyjska”; Paweł Hostowiec [Jerzy Stempowski], „Eseje dla Kassandry”; Aleksander Hertz, „Żydzi w kulturze polskiej”; Andrzej Stawar, „Pisma ostatnie”; Paweł Zaremba, „Historia Polski” tom I.

POLSKA
Urodził się 30-milionowy obywatel PRL.

ŚWIAT
W Gwatemali umiera Andrzej Bobkowski, współpracownik „Kultury”, autor „Szkiców piórkiem”. Jurij Gagarin leci w kosmos. Z mauzoleum Lenina w Moskwie usunięto ciało Stalina.