Sygn. / © Instytut Literacki

1985

W „Kulturze”(nr 452) wiersz „Dialektyka i sztuka” autorki ukrytej pod pseudonimem „Stańczykówna”. Po latach okazało się, że była nią Wisława Szymborska. Wieczór autorski Herlinga-Grudzińskiego w paryskiej księgarni Libella z okazji wznowienia przez Instytut Literacki „Innego świata” oraz ukazania się (po 30 latach!) francuskiego przekładu książki. W „Kulturze” (nr 459) oświadczenie Giedroycia dotyczące dezinformacji o jego rzekomym złym stanie zdrowia i niepewnym losie pisma.