Sygn. / © Instytut Literacki

1998

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ – LUTY

- Redakcja „Kultury” publikuje Białoruską Deklarację Wolności podpisaną przez kilkudziesięciu białoruskich intelektualistów. Jerzy Giedroyc pisze: „Solidaryzując się z Białoruską Deklaracją Wolności podpisuję ją w imieniu redakcji „Kultury” i apeluję do wszystkich, którzy rozumieją znaczenie niepodległej Białorusi dla Europy i sprawy polskiej, o złożenie podpisów”

KWIECIEŃ

- Jerzy Giedroyc otrzymuje order „Za zasługi” trzeciego stopnia od prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy.
- W Claremont McKenna College w południowej Kalifornii odbył się festiwal poświęcony twórczości Czesława Miłosza. Wzięli w nim udział poeci i krytycy z Ameryki i z Polski. Festiwalowi towarzyszyła wystawa książek Cz. Miłosza w różnych językach wraz z wydaniami podziemnymi w Warszawie z lata wojny, lat PRL-u oraz z czasu stanu wojennego. Tematy dyskusji obejmowały: „Miłosz i poezja współczesna”, „Zniewolony umysł”, „Wygnanie w Kalifornii”, „Starając się zrozumieć ‘Świat’”, „Poezja i sacrum”, „Pieśń niepodległa”, „Zen przekładu”.
- Zakład Polskiej Literatury Współczesnej i Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowały międzynarodową konferencję naukową w 10-tą rocznicę śmierci Józefa Łobodowskiego. Temat konferencji: „Józef Łobodowski - rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego”.

MAJ

- Jerzy Giedroyc otrzymuje order Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina I stopnia – najwyższe odznaczenie litewskie, nadane przez prezydenta Valdasa Adamkusa. 
- Wizyta w „Kulturze” ministra spraw zagranicznych Litwy Algirdasa Saudergasa.
- W Stacji Naukowej PAN w Paryżu Jerzy Giedroyc odbiera doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Na paryskim cmentarzu Montparnasse ambasador RP Stefan Meller, redaktor „Kultury” Jerzy Giedroyc i ambasador Ukrainy Anatoliy Zlenko złożyli kwiaty na grobie Atamana Semena Petlury w rocznicę jego tragicznej śmierci w 1926 r .

CZERWIEC

- W Stacji Naukowej PAN w Paryżu Jerzy Giedroyc odbiera doktorat honoris causa Uniwersytetu Białostockiego.
- W Muzeum Narodowym Historii i Kultury Białorusi w Mińsku została otwarta wystawa poświęcona „Kulturze”, zorganizowana przez Białoruską Fundację Kulturalną i muzeum, przy wydatnej pomocy dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku Tomasza Niegodzisza. Następnego dnia odbyło się seminarium poświęcone działalności „Kultury”.

PAŹDZIERNIK

- Z okazji dziesięciolecia Biblioteki Emile Littre w Le Mesnil-Ie-Roi otwarto wystawę „Les ecrivains mesnilois” poświęconą pisarzom związanym z tą miejscowością. Na wystawie pokazano dorobek Instytutu Literackiego  - I.L. mieści się w granicach administracyjnych gminy Le Mesnil-Roi. 

LISTOPAD

- W Bibliotece Polskiej w Paryżu odbyła się uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.