Jerzy Giedroyc. Maisons-Laffitte, 1998 / Sygn. FIL00628 / fot. Piotr Wójcik

1998

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ/LUTY

Redakcja Kultury publikuje Białoruską Deklarację Wolności podpisaną przez kilkudziesięciu białoruskich intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Jerzy Giedroyc pisze: „Solidaryzując się z Białoruską Deklaracją Wolności podpisuję ją w imieniu redakcji Kultury i apeluję do wszystkich, którzy rozumieją znaczenie niepodległej Białorusi dla Europy i sprawy polskiej, o złożenie podpisów. Jerzy Giedroyc”.

Podpisali: Krzysztof Pomian, Jerzy Pomianowski, Andrzej Wajda, Władysław Żeleński, Wirydiana Rey, Leszek Talko, Czesław Miłosz, Zygmunt Stankiewicz, Sokrat Janowicz, Józef Lewandowski.

KWIECIEŃ

Jerzy Giedroyc otrzymuje order Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina I stopnia – najwyższe odznaczenie litewskie, nadane przez prezydenta Valdasa Adamkusa

Wizyta w Kulturze ministra spraw zagranicznych Litwy Algirdasa Saudergasa.

Jerzy Giedroyc otrzymuje order „Za zasługi” trzeciego stopnia (!) od prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy.

Wystawa „Jerzy Giedroyc i Kultura” w Muzeum Narodowym Historii Białorusi w Mińsku.

Wystawa w Universität Bremen, której część poświęcono Instytutowi Literackiemu.

W Claremont McKenna College w południowej Kalifornii miał miejsce Międzynarodowy Festiwal poświęcony twórczości Czesława Miłosza. Wzięli w nim udział poeci i krytycy z Ameryki i z Polski. Festiwalowi towarzyszyła wystawa książek Miłosza w różnych językach wraz z wydaniami podziemnymi w Warszawie w latach wojny, w latach PRL-u oraz w czasie stanu wojennego. Tematy dyskusji to: „Miłosz i poezja współczesna”, „Zniewolony umysł”, „Wygnanie w Kalifornii”, „Starając się zrozumieć Świat’”, „Poezja i sacrum”, „Pieśń niepodległa”, „Zen przekładu”.

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej i Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowały międzynarodową konferencję naukową w 10-tą rocznicę śmierci Józefa Łobodowskiego. Temat konferencji: „Józef Łobodowski ‑ rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego”.

MAJ

W Stacji Naukowej PAN w Paryżu Jerzy Giedroyc odbiera doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jerzy Giedroyc otrzymuje order Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina I stopnia – najwyższe odznaczenie litewskie, nadane przez prezydenta Valdasa Adamkusa. 
Wizyta w Kulturze ministra spraw zagranicznych Litwy Algirdasa Saudergasa.

Na paryskim cmentarzu Montparnasse ambasador RP Stefan Meller, redaktor Kultury Jerzy Giedroyc i ambasador Ukrainy Anatoliy Zlenko złożyli kwiaty na grobie Atamana Semena Petlury w rocznicę jego tragicznej śmierci w 1926 r.

CZERWIEC

W Stacji Naukowej PAN w Paryżu Jerzy Giedroyc odbiera doktorat honoris causa Uniwersytetu Białostockiego.

W Muzeum Narodowym Historii i Kultury Białorusi w Mińsku została otwarta wystawa poświęcona Kulturze, zorganizowana przez Białoruską Fundację Kulturalną i muzeum, przy wydatnej pomocy dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku Tomasza Niegodzisza. Następnego dnia odbyło się seminarium poświęcone działalności Kultury.

PAŹDZIERNIK

Z okazji dziesięciolecia Biblioteki Emile Littre w Le Mesnil-le-Roi miał miejsce wernisaż wystawy poświęconej „Les écrivains mesnilois” (pisarzom związanym z Le Mesnil-le-Roi). Na wystawie był przedstawiony również dorobek Instytutu Literackiego, którego siedziba mieści się właśnie w Le Mesnil-le-Roi.

LISTOPAD

W Bibliotece Polskiej w Paryżu miała miejsce uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

GRUDZIEŃ

Numer grudniowy Kultury otwiera blok pt. „Analiza imperium sowieckiego”. Redakcja wprowadza:

„Rosja jest ciągle najważniejszym problemem dla świata i dla Polski. Historii imperium rosyjskiego była poświęcona ostatnia książka Michała Hellera. Omówił ją znany sowietolog Richard Pipes. Drukujemy poniżej to omówienie, wraz z odpowiedzią i komentarzem Jerzego Pomianowskiego”.

Nagrody Kultury za rok 1998:

Nagrodę Literacką im. Zygmunta Hertza: Leszek Szaruga; Nagrodę Publicystyczną im. Juliusza Mieroszewskiego: Andrzej Micewski; Nagrodę Przyjaźni i Współpracy: Henryk Ratajczak.

W serii Archiwum Kultury (w wydawnictwie Czytelnik) ukazuje się korespondencja Jerzego Giedroycia z Jerzym Stempowskim. „Listy 1946-1969”. Tom opracował Andrzej Stanisław Kowalczyk.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony