Uroczyste zakończenie inwentaryzacji archiwum Instytutu Literackiego. Na zdjęciu archiwiści i rękopiśmiennicy biorący udział w projekcie. Warszawa, Pałac Rzeczypospolitej, 23 marca 2016 r. / Sygn. sm00269 / fot. Stanisław Mancewicz

2016

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ

- Zakończyła się trwająca siedem lat inwentaryzacja zbiorów Instytutu Literackiego. Jej efektem jest uporządkowane i nowoczesne archiwum. Projektem kierowała Maria Wrede, bibliotekarka i specjalistka z Zakładu Rękopisów Bibliotek Narodowej. W pracach uczestniczyło w sumie 34. rękopiśmienników, archwistów i bibliotekarzy. 
Sześciotomowy spis dokumentów przechowywanych w IL został nam przekazany przez Tomasza Makowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej i Władysława Stępniaka naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych. W uroczystości wzięła udział Magdalena Gawin - wiceminister MKiDN. 
Z elektronicznej wersji inwentarza, dostępnej na stronie Biblioteki Narodowej, można skorzystać przechodząc ze strony głównej naszego portalu. 

LUTY

- Wystawa „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki Kultury” była prezentowana w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi i w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. 

MARZEC

- Uruchomiliśmy Repozytorium. Urządzenie jest przeznaczone dla badaczy, wydawców i dziennikarzy. Umożliwia przeglądanie i zamawianie wybranych obiektów. 
- W marcu w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się okolicznościowe spotkanie pracowników Instytutu Literackiego z archiwistami i bibliotekarzami, którzy brali udział w pracach inwentaryzacyjnych w Maisons-Laffitte. 
- W Centre Universitaire Malesherbes Université Paris-Sorbonne prezentowana była wystawa „Jerzy Giedroyc i jego dzieło”.

KWIECIEŃ

- W Krakowie otwarto pawilon im. Józefa Czapskiego. Stałym elementem ekspozycji jest odtworzona pracownia Józefa z Czapskiego z domu w Maisons-Laffitte (według pomysłu i projektu Krystyny Zachwatowicz). Oryginalne wyposażenie podarowało nasze stowarzyszenie.
- W Bibliotece Polskiej w Paryżu przez ponad miesiąc czynna była wystawa malarstwa Józefa Czapskiego. Kilka rysunków i obrazów zostało pożyczonych z naszych zbiorów. 
- W Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury odby lo się spotkanie z Bogumiłą Berdychowską, autorką antologii „Kultura-Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych. Ukraina w «Kulturze« 1947-2000’”. Książka ukazała się w serii „W kręgu paryskiej Kultury”

MAJ

- W siedzibie Archiwum Państwowego w Katowicach pokazano wystawę „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury”. W lipcu wystawa trafiła do bielskiego oddziału Archiwum Państwowego.
- W siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu otwarto wystawę poświęconą współpracy Charlesa Merrilla i Jerzego Giedroycia.
 
CZERWIEC

- W 40. rocznicę śmierci Juliusza Mieroszewskiego, przy ul. Krupniczej 11 w Krakowie, wmurowano tablicę ku jego czci. J. Mieroszewski mieszkał w oficynie tego domu przed 1939 r., gdy był dziennikarzem „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Tablica powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Maj 77 i posła na Sejm RP Bogusława Sonika, dofinansowanie zapewnił sejmik małopolski. W Muzeum Historycznym m. Krakowa, odbyło się sympozjum poświęcone pisarstwu J. Mieroszewskiego. Wystąpili m.in., Rafał Habielski, Magdalena Dyląg z Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej i Wojciech Sikora.
- W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie można było oglądać wystawę . 
- Jacek Sygnarski z Archivum Polonico-Helveticum (A-HP) z Fryburga i jego współpracowniczka dr Beata Kułak opracowywali w naszym archiwum zbiór pism drugiego obiegu.
- Maisons-Laffitte odwiedził Paweł Łatiuszka - ambasador Białorusi we Francji. 
- Maisons-Laffitte odwiedził Piotr Gliński - wicepremier i minister MKiDN.

LIPIEC

- W bielskim oddziale IPN Małgorzata Ptasińska wygłosiła wykład „Dziedzictwo Jerzego Giedroycia z perspektywy 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego”. Pokazany został film „Kultura” w reż. Agnieszki Holland i Andrzeja Wolskiego. 
- 27 lipca w muzeum im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu w Ukrainie odbył się wernisaż wystawy „Jerzy Giedroyc” i jego dzieło”. W jej otwarciu, (w rocznicę urodzin Redaktora) wziął udział Krzysztof Sawicki - konsul RP w Łucku, Małgorzata Ptasińska, Rafał Habielski, Andrzej Peciak i Wojciech Sikora. Zaprezentowaliśmy również ukraińską wersję naszego portalu. 
- W School of Slavonic and East European Studies University College London można było obejrzeć naszą wystawę w wersji angielskiej.
- Z inicjatywy telewizji ukraińskiej i Instytutu Polskiego w Kijowie powstał film o Jerzym Giedroyciu „Magiczna siła słowa.”

WRZESIEŃ

- W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej 4, trwała wystawa „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury”
- 5 września w Instytucie św. Tomasza z Akwinu w Kijowie została otwarta wystawa „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Jerzy Giedroyc a Kultura – kontekst ukraiński”
- Rozpoczęły się przygotowania do projektu cyfryzacji naszych archiwów. W planach była digitalizacja 160 metrów bieżących dokumentów. Przy projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracują specjaliści z Biblioteki Narodowej. Planowano, że projekt zakończy się w 2021 r.

PAŹDZIERNIK

- Uniwersytet Humanistyczny Stendhal-Grenoble 3. zorganizował konferencję „Polska obywatelem świata - nowe spojrzenie na temat polskich pisarzy podróżników”. W czasie trwania konferencji, w bibliotece uniwersyteckiej, można było oglądać naszą wystawę „Jerzy Giedroyc i jego dzieło”.
- W październiku w Lublinie odbyła się konferencja „Recepcja Kultury w PRL”, zorganizowana przez UMCS. W jej trakcie wręczono nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznawaną przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Laureatem został Andrzej St. Kowalczyk za dwutomowe dzieło „Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim” (wyd. „Więź”).
- Jerzy Giedroyc został patronem placu przy Teatrze Andersena w Lublinie. Wmurowanie tablicy na elewacji gmachu należącego do oo. Dominikanów odbyło się 22 października.
- W Łodzi odbyła się dwudniowa konferencja w Łodzi pt. „Debata o Kulturze”. Spotkania i reminiscencje w 70. rocznicę powstania Instytutu Literackiego, Rzym, Paryż, Łódź”.  Konferencję zorganizowali – Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundacja Kultury Paryskiej. 

LISTOPAD

- W Inowrocławiu 10 listopada w Pijalni Wód - Palmiarnia „Inowrocławianka”, odbył się wernisaż naszej wystawy „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury”

GRUDZIEŃ

- Na przełomie grudnia i stycznia w bibliotece uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy można było zwiedzać wystawę „Jerzy Giedroyc i jego dzieło”.
- Laureatami Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia zostali: Bogumiła Berdychowska i Myroslav Marynovych. 
- Nakładem „Więzi” (w serii Archiwum Kultury) ukazała się korespondencję Jerzego Giedroycia z Leszkiem Kołakowskim z lat 1957-2000, (opr. Henryk Citko) i książka Pawła Sowińskiego „Tajna dyplomacja. Książki emigracyjne w drodze do kraju - 1956-1989”.
- W serii „W kręgu paryskiej Kultury” ukazały się: „Po stronie pamięci” Stanisława Vincena ze wstępem Czesława Miłosza i posłowiem Andrzeja St. Kowalczyka. Antologia zawierająca teksty poświęcone sprawom ukraińskim, drukowane w „Kulturze” w latach 1947-2000, (opr. Bogumiła Berdychowska). Czesława Straszewicza „Turyści z bocianich gniazd”. (opr. Andrzej S. Kowalczyk). Wspominając ludzi „Kultury” (opr. Sławomir M. Nowinowski). Korespondencja Leopolda Ungera z Jerzym Giedroyciem (z lat 1970-2000). Antologia „Kultura - Rosja. Literatura rosyjska w kręgu Kultury”. W poszukiwaniu zatraconej solidarności»; „Kultura – Rosja. Kultura i emigracja rosyjska. W poszukiwaniu zatraconej Solidarności”. (opr. Piotr Mitzner).
- Nakładem Instytutu Książki ukazały się dwujęzyczne wydania: Leopolda Ungera „Spacery z Kulturą” i Józefa Czapskiego „Kultura”.
- Ukazała się książka Jarosława Abramowa-Newerlego „W cieniu paryskiej Kultury” (wyd. MG)
- Na siedemdzisięciolecie Instytutu Literackiego przygotowany został album „Lafit- ludzie Kultury o sobie” (wyd. Narodowe Centrum Kultury). Wybrał i ułożył Mirosław Chojecki, album zaprojektował Marek Zalejski. Album został wyróżniony Nagrodą KLIO w kategorii edytorskiej.
- W Ukrainie ukazała się „Autobiografia na cztery ręce”.
- Ukazało się ukraińskie wydanie esejów Jerzego Stempowskiego w przekładzie Wiktora Dmitruka. Wybór ze zbiorów „Eseje dla Kasandry” i „Od Berdyczowa do Rzymu” ukazał się nakładem wydawnictwa Knigi XXI z Czerniowiec. Wydanie wsparł finansowo Instytut Książki.  
- Nakładem wydawnictwa MOKSLO ukazało się litewskie tłumaczenie biografii Jerzego Giedroycia Do Polski ze snu, autorstwa Magdaleny Grochowskiej.  
- W „Archiwum Kultury” ukazała się trzytomowa edycja korespondencji Jerzego Giedroycia z Juliuszem Mieroszewskim. Obejmuje lata 1957-1975 i zawiera 636 listów, (opr. Rafał Habielski) Jest to kontynuacja - pierwsze dwa tomy listów wymienionych między Giedroyciem i Mieroszewskim w latach 1949-1956 ukazały się w 1999 r. nakładem „Czytelnika” w serii Archiwum Kultury.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony