Przyjęcie w Sztokholmie z okazji wręczanie nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi. Czesław Miłosz i Stefan Kisielewski podczas przyjęcia. / Sygn. FIL01601 / © Instytut Literacki

1971

W „Kulturze” (nr 280-281) ukazuje się artykuł redakcyjny pt. „Polski grudzień”, zawierający komentarz do wydarzeń na Wybrzeżu. Pojawia się w nim teza o konieczności współdziałania inteligencji z robotnikami w zwalczaniu komunizmu. Wychodzi drugi numer „Kultury” w języku rosyjskim. Publikacje książkowe, m.in. T. Staliński [Stefan Kisielewski], „Cienie w pieczarze”; A. Sołżenicyn, „Oddział chorych na raka”; W. Bieńkowski, „Drogi wyjścia”; Paweł Hostowiec [Jerzy Stempowski], „Od Berdyczowa do Rzymu”; Janusz Szpotański, „Satyra podziemna”.

POLSKA
Kolejne wyroki za przemyt „Kultury” przez granicę polską otrzymują: Laco Mravec, Agnieszka Holland i Helena Stachová (tłumaczka literatury polskiej). Proces członków organizacji „Ruch”.

ŚWIAT
Władze ZSRS podejmują decyzję o likwidacji cmentarza Orląt Lwowskich. W Szwajcarii przyznano kobietom prawo głosu w wyborach federalnych.