Sygn. / © Instytut Literacki

1997

POLSKA
Zgromadzenie Narodowe uchwala nową Konstytucję. 25 maja zostaje zaakceptowana w ogólnopolskim referendum. W serii Archiwum „Kultury” ukazuje się korespondencja J. Giedroycia z  A. Bobkowskim. Opublikowany został pierwszy wybór publicystyki Mieroszewskiego pt. „Finał klasycznej Europy”.

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

- Jerzy Giedroyc otrzymuje honorowe obywatelstwo Republiki Litewskiej.
- W Paryżu umiera Michał Heller (ps. Adam Kruczek), Od 1969 r. stały współpracownik „Kultury”, znawca tematyki wschodniej.
- Minister spraw wewnętrznych Zbigniew Siemiątkowski przekazuje w Maisons-Laffitte część archiwów byłej Służby Bezpieczeństwa dotyczących „Kultury” i Redaktora.
- W numerze majowym w stopce redakcyjnej pojawia się Mariusz Wilk  „akredytowany korespondent „Kultury” w Rosji”, z adresem na Wyspach Sołowieckich.