Władysław Bartoszewski i Zofia Hertz w jadalni domu Instytutu Literackiego. Maisons-Laffitte, grudzień 2001 r. / Sygn. FIL01720 / © Instytut Literacki

2001

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

- W latach 2001–2005 z inicjatywy prof. Jana Pomorskiego toczą się prace nad uporządkowaniem i inwentaryzacją Archiwum Instytutu Literackiego, prowadzi je zespół archiwistów z UMCS w Lublinie.
- Wystawa „Instytut Literacki w Paryżu 1947–2001” w Kołobrzegu, przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Literackim w Paryżu (TO-AIL).
- Wystawa poświęcona Instytutowi Literackiemu w gmachu Biblioteki Narodowej Białorusi w Mińsku, przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu (TO-AIL).

CZERWIEC

- Ukazuje się 32. numer periodyku Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, z materiałami sesji z grudnia 1999 r. (Les Cahiers de l'IFRI" - Memoires d'un combat: "Kultura" 1947-2000), pod red. Thierry de Montbrial i Stefana Mellera.

WRZESIEŃ

- W pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia „Gazeta Uniwersytecka” Uniwersytetu Śląskiego wydała specjalny „Dodatek Kulturalny” (nr 3) poświęcony w całości Jerzemu Giedroyciowi i Kulturze. W numerze między innymi obszerne kalendarium życia i działalności Redaktora – 1906-2001), które zestawił i opracował Mariusz Kubik (redaktor prowadzący dodatku).

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony