Wielkanoc w 1962 r. w domu Kultury. Przy stole siedzą: Aleksander Wat, Stefan Kisielewski, Jerzy Andrzejewski, Zofia Hertz. / Sygn. FIL02308 / fot. Henryk Giedroyc

1962

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

Ukazuje się pierwszy numer Zeszytów Historycznych, będących najpierw półrocznikiem, a od 1973 r. kwartalnikiem.

STYCZEŃ/LUTY

Numer styczeń/luty Kultury otwiera oświadczenie Barbary Bobkowskiej:

„Wszystkim, którzy dopomogli mi do wzniesienia płyty na grobie męża mojego Andrzeja Bobkowskiego, pragnę wyrazić moją szczerą i głęboką wdzięczność. Ten piękny dowód przyjaźni i uznania dla niego, jako pisarza i jako człowieka będzie wielką podporą moralną dla jego żony i matki. Barbara Bobkowska”.

Dalej tekst Józefa Czapskiego „Znów Katyń” ‑ są to uwagi i uzupełnienia do drugiego wydania „Na nieludzkiej ziemi”.

MARZEC

W numerze marcowym komunikat redakcji:

„W lipcu rb. upływa piętnaście lat od chwili powstania Kultury. Z tej okazji rozpisujemy specjalną Ankietę, aby dowiedzieć się co myślą Czytelnicy o naszej pracy”.

W numerze obszerny „List do redakcji” Stefana Kisielewskiego: „W VI numerze grudniowym Kultury p. Juliusz Mieroszewski zaatakował zasadniczo postawę polityczną moją i środowiska, do którego należę (Tygodnik Powszechny, koło poselskie „Znak”). Zarzuca nam, o ile dobrze rozumiem, politykę pasywną czy zgoła oportunistyczną, powiada, że Październik skończył się w Polsce klęską i że środowisko nasze odegrało w tym procesie rolę negatywną, bo demobilizującą. Powiada wreszcie, że, ceną za dobre stosunki z Rosją nie może być rezygnacja 30-milionowego narodu z podstawowego prawa do własnej modły życia”.

KWIECIEŃ

Numer kwietniowy:

Plastyczna nagroda Kultury za rok 1961 przypada Janowi Ekiertowi. Uzasadnienie napisał Józef Czapski.

W numerze między innymi wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, w związku ze śmiercią Władysława Broniewskiego „Na śmierć Broniewskiego” i artykuł Czesława Miłosza „O Broniewskim”.

MAJ

W numerze majowym kolejne opowiadanie Marka Hłaski „W dzień śmierci Jego”.

CZERWIEC

Numer czerwcowy otwiera „wielogłos” o Marii Dąbrowskiej: Czesław Miłosz ‑ „Zaczynając od Klamath”, K.A. Jeleński ‑ „Aktualność Marii Dąbrowskiej” i Maria Czapska ‑ „Na Polnej 40”.

LIPIEC/SIERPIEŃ

W numerze letnim polemika z poglądami Stefana Kisielewskiego „Oprotestowujemy Testament Kisielewskiego”.

Ponadto obszerne podsumowanie działalności Instytutu Literackiego ‑ „15-lecie Kultury”. Redakcja zapowiada, że sprawozdanie to wyda równoległe również w osobnej odbitce. Sprawozdanie zdobi rysunek Józefa Czapskiego przedstawiający Blacka na tle półek z książkami z podpisem „Maskota redakcji – Black – również obchodzi 15-lecie swoich urodzin”.

PAŹDZIERNIK

W numerze październikowym piórem Józefa Czapskiego redakcja ogłasza „Subskrypcję na pisma Józefa Wittlina” (w następnym numerze o wpłaty apeluje również Kazimierz Wierzyński). Czapski pisze m.in.: „Orfeusz w piekle XX wieku będzie zarówno komentarzem do głównych idei Wittlina, jak i samoistnym ich wyrazem. Będzie też zarysem dziejów wewnętrznych poety i myśliciela, ukaże nam jego postawę w różnych formach rozwojowych i w różnych okolicznościach. Stąd pewien intymny ton książki i szczególne zbliżenie z autorem”. W wyniku tej akcji ukaże się w roku 1963 tom esejów.

Tekst „Pierścień z papieru” Zygmunta Haupta poprzedza wydanie książki pod tym tytułem w roku 1963.

GRUDZIEŃ

Numer grudniowy otwiera obszerny esej Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy”.

Jury w osobach Jerzego Giedroycia, Pawła Hostowca i K.A. Jeleńskiego przyznało nagrodę literacką Zygmuntowi Hauptowi.

Publikacje książkowe, m.in. J. Czapski, „Na nieludzkiej ziemi”; Cz. Miłosz, „Człowiek wśród skorpionów”; Cz. Miłosz, „Król Popiel i inne wiersze”; W. Gombrowicz, „Dziennik” tom II (1957-1961).

POLSKA
Hanna Rudzińska, sekretarka opozycyjnego Klubu Krzywego Koła, skazana na rok więzienia za współpracę z „Kulturą”. W Warszawie zamknięto Klub Krzywego Koła.

ŚWIAT
Nelson Mandela w więzieniu, wyjdzie na wolność w 1990 r. Trwa kryzys kubański.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony