Sygn. / © Instytut Literacki

1999

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

- Jerzy Giedroyc został pierwszym laureatem nagrody Złote Berło, przyznaną przez Fundację Kultury Polskiej i Bank Millennium. Nagrodę Redaktorowi wręczyła Maisons-Laffitte Beata Tyszkiewicz. Zgodnie z regulaminem, który pozwalał wskazać nagrodzonemu kandydata do oddzielnego wyróżnienia Jerzy Giedroyc wskazał na Krzysztofa Czyżewskiego – inicjatora działalności Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.
- Konferencja zorganizowana przez Instytut Français de relations internationales (Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych) wraz z Ambasadą RP w Paryżu pt. „Memoires d’un combat. Kultura 1947-2000” (podtytuł: Rola elit w Europie Środkowej i Wschodniej w przezwyciężaniu »zimnej wojny« i budowaniu nowej geopolityki), poświęcona Jerzemu Giedroyciowi i „Kulturze”. Przewodzili jej Tierry de Montbrial (dyrektor IFRI) i Stefan Meller – ambasador RP w Paryżu. Poza wymienionymi, referaty wygłosili: Bronisław Geremek, Bohdan Osadczuk, Zbigniew Brzeziński, Leszek Kołakowski, Aleksander Smolar, Rene Remond, Stefan Tavrov, Natalia Gorbaniewska, Aleksander Antsipenka, Jacques Faure, Jan Nowak-Jeziorański, Jacques Le Goff, Petr Janyska, Pavel Tigrid, Leopold Unger, Adam Maldzis, Georges Mink, Adam Michnik, Czesław Miłosz. W roku 2001 ukazał się tom (w jęz. francuskim) zawierający referaty z tej konferencji i fragment wywiadu Barbary Toruńczyk z Jerzym Giedroyciem.
- W Instytucie Polskim w Paryżu z udziałem paryskiej Stacji Naukowej PAN odbył się drugi dzień dyskusji pn., „Jaka Polska? Przesłanie Kultury”, zorganizowanej z okazji wydania antologii „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” w opracowaniu Grażyny Pomian. Antologię wydało Wydawnictwo UMCS w Lublinie i TO-AIL. W dyskusji wzięli udział: Krzysztof Pomian, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Aleksander Smolar, Daniel Beauvois, Aliaksandr Antsipenka z Mińska - historyk, Bohdan Osadczuk, Algis Kaleda - historyk literatury z Uniwersytetu Wileńskiego, Adam Maldzis - prezes Instytutu im. Skoryny w Mińsku i Leopold Unger.
- Powstało Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura”. Jego celem jest opieka nad dziedzictwem Instytutu Literackiego. 
- W serii Archiwum „Kultury” ukazała się korespondencja J. Giedroycia z J. Mieroszewskim z lat 1949–1956.
- Powstała pierwsza witryna Instytutu Literackiego w Internecie, funkcjonuje jako część portalu Onet.pl. Jej inicjatorem i twórcą był Andrzej E. Grabowski.