Sygn. / © Instytut Literacki

1965

Publikacje książkowe, m.in. G. Herling-Grudziński, „Inny świat”; W. Gombrowicz, „Kosmos”; Cz. Miłosz, „Gucio zaczarowany (poezje)”; Arthur Koestler, „Fragmenty wspomnień”.

POLSKA
Jacek Kuroń i Karol Modzelewski kolportują „List otwarty do partii”. Zostają skazani na trzy lata więzienia. Tekst opublikuje w 1966 r. IL, podobnie jak posłanie biskupów polskich do Episkopatu Niemiec z okazji zbliżającego się 1000-lecia chrztu Polski. Opinie z prasy polskiej: „Ludzie z »Kultury« są po prostu garstką sprytnych facetów, dla których wszystko, co polskie, stało się już w gruncie rzeczy zupełnie obce” (Wiesław Górnicki w „Życiu Warszawy”).

ŚWIAT
Umarł Winston Churchill. Zakończył obrady Sobór Watykański II.