Iluminacja Pałacu Prezydenckiego w Warszawie z okazji 115. rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia. 27 lipca 2021 r. Fot. Krzysztof Gumul/Kancelaria Prezydenta RP / Sygn. sm00517 / © Instytut Literacki

2021

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

Od początku roku trwała pandemia choroby Covid 19 i związane z nią ograniczenia. Pracowaliśmy głównie on-line.

STYCZEŃ

- Czwarta edycja konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu pozostała nierozstrzygnięta. Jury przyznało wyróżnienie Marcinowi Frenkelowi za pracę doktorską „Koncepcje paryskiej „Kultury” a polska polityka wschodnia w latach 1989–2014". Doktorat został obroniony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżnienie wyniosło  7.000 zł.

LUTY

- W Wydawnictwie Więzi ukazał się dwutomowy zbiór rozproszonych tekstów Józefa Czapskiego z lat 1923-1988. (opr. Paweł Kądziela).
- Ukazał się tom korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Kisielewskim z lat 1946-1991. 22 tom serii Archiwum „Kultury”, (opr. Ł. Garbal) przedmowę napisał A. Michnik, posłowie R. Habielski. 

MARZEC

- Ukazał się trzeci i ostatni tom korespondencji Jerzego Giedroycia z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. Zbiór obejmuje lata 1976-1996. Korespondencja J. Giedroycia z G. Herlingiem-Grudzińskim ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego, w ramach edycji Dzieł Zebranych G.H.-G. (tomy: nr 12,13,14). W tomach zebrano 2412 listów pochodzących z Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, oraz Fundacji "Biblioteca Benedetto Croce" w Neapolu. Nad korespondencją pracował zespół badaczy pod kierownictwem Włodzimierza Boleckiego.
- Nakładem wydawnictwa Zona Zero ukazała się biografia Adama Michnika „Demiurg” autorstwa Romana Graczyka. Historia kontaktów bohatera z Jerzym Giedroyciem i środowiskami emigracji, jest ważnym elementem książki.

KWIECIEŃ

- 7 kwietnia spotkała się on-line rada programowa serii wydawniczej Jerzy Giedroyc i... Seria ma się ukazywać w latach 2021-2024 i została powołana w ramach porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Literacki Kultura, a Uniwersytetem Łódzkim. W zamyśle są edycje indywidualne i zbiorowe monografie naukowe, monograficzne zbiory studiów naukowych, naukowe edycje korespondencji Jerzego Giedroycia, naukowe edycje archiwaliów z zasobów Archiwum Instytutu Literackiego, problemowe antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” oraz naukowo opracowane reedycje wybranych książek wydanych w ramach Biblioteki „Kultury”. Przewodniczącą rady została wybrana Anna Bernhardt, sekretarzem Sławomir M. Nowinowski. Członkami są: Ewa Bluszcz, Beata Dorosz, Rafał Habielski, Zdzisław Kudelski, Stanisław Mancewicz i Rafał Stobiecki.
- Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zorganizowało spotkanie on-line poświęcone Wiktorowi Sukiennickiemu.

CZERWIEC

- Nakładem PIW-u ukazała się książka Piotra Mitznera Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego.
- Ukazała się książka Czapski raz jeszcze... errata do biografii Józefa Czapskiego pod redakcją Elżbiety Skoczek i  Mirosława A. Supruniuka. Tom zawiera dziesięć artykułów, autorów zajmujących się życiem twórczością Czapskiego. wyd. Instytut Literatury.

LIPIEC

- 10 lipca w krakowskim Pawilonie Józefa Czapskiego otwarto wystawę Czapski z Kurozwęk, przedstawiającą obrazy z kolekcji Jolanty z Wańkowiczów markizy de Boisgelin i Gilles’a markiza de Boisgelin w zbiorach Michaela Popiela markiza de Boisgelin w Kurozwękach. Wystawa ma być czynna do 13 marca 2022 r.
- Ukazał się tom korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stanisławem Vincenzem z lat 1946-1969. Jest to 23. tom serii Archiwum „Kultury”, Opracowanie, wstęp i przypisy Rafał Habielski. 
- 27 lipca, w 115. rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia, na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pokazano okolicznościową iluminację (patrz fotografia na samej górze).

WRZESIEŃ

- 11 września, po dwu latach ograniczeń epidemiologicznych, spotkaliśmy się z przyjaciółmi i współpracownikami. Świętowaliśmy 75. rocznicę powstania Instytutu Literackiego. Impreza odbyła się w naszym ogrodzie. W jej trakcie opowiedzieliśmy zebranym o naszych dwuletnich działaniach i o planach na najbliższy rok. Pośród przybyłych byli m.in. Rita Gombrowicz, Ludwik Lewin i  Andrzej Wolski.

PAŹDZIERNIK

- W dniach 28-30 października na Sorbonie odbyła się polsko-francuska konferencja Lekcje Jerzego Giedroycia i "Kultury" o myśleniu i praktykowaniu polityki. // Penser et pratiquer la politique autrement: les leçons de Jerzy Giedroyc et de "Kultura". Znaczna część wydarzeń odbyła się on-line, wzięło w niej udział kilkunastu uczonych z Polski i Francji. 
Konferencję zorganizowały: Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, Ośrodek Kultury Polskiej i Departament Polonistyki Sorbonne-Universté, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony