Witold Gombrowicz. Vence, luty 1965 r. / Sygn. FIL00323 / fot. Bohdan Paczowski

1969

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

KWIECIEŃ

W lutym w Londynie umiera Kazimierz Wierzyński. W numerze kwietniowym ukazują się cztery teksty na jego temat: Józefa Wittlina, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Łobodowskiego i Wacława Iwaniuka.

W Wiesbaden umiera Marek Hłasko. W Vence umiera Witold Gombrowicz. W Bernie umiera Jerzy Stempowski.

WRZESIEŃ

W numerze wrześniowym K.A. Jeleński: „Bohaterskie niebohaterstwo Gombrowicza” .

PAŹDZIERNIK

W numerze październikowym notatka o działalności: „od niecałego roku Towarzystwo Przyjaciół Paryskiej Kultury w Melbourne ma na swym koncie kilka wartościowych imprez, które mogą posłużyć nie tyle za wzór, co za pomoc w opracowywaniu planów działalności innym podobnym kołom, jakie na szczęście powstają w innych ośrodkach”.

LISTOPAD

Numer listopadowy otwiera tekst Józefa Czapskiego o Jerzym Stempowskim i ostatni już „Notatnik niespiesznego przechodnia” Pawła Hostowrca (pseudonim Jerzego Stempowskiego), którego kilkadziesiąt odcinków zamieściła Kultura. W numerze następnym w dziale „Straty kultury polskiej” trzy głosy o Stempowskim: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Tymona Terleckiego i Hansa Zbindena.

Publikacje książkowe, m.in. Dominique de Roux, „Rozmowy z Gombrowiczem”; J. Mackiewicz, „Nie trzeba głośno mówić”; G. Herling-Grudziński, „Upiory rewolucji”; Czesław Miłosz, „Widzenia nad Zatoką San Francisco” i „Miasto bez imienia”; Władysław Bieńkowski, „Motory i hamulce socjalizmu”.

POLSKA
Trwają procesy przywódców studenckich Marca ’68.

ŚWIAT
List otwarty do Związku Pisarzy Radzieckich Aleksandra Sołżenicyna po wykluczeniu go z tej organizacji: „Wasze zegarki spóźniają się w stosunku do czasu, w którym żyjemy. Rozchylcie ciężkie kotary, które tak lubicie. Nawet nie podejrzewacie, że na dworze dnieje”. Misja Apollo 11, Neil Armstrong jako pierwszy człowiek staje na Księżycu.