Filar ze złudzeń

Trybuna Ludu 08/01/1970 (Polska) sygnatura: 1970_1_004

Krytyka tzw. teorii konwergencji, zakładającej, że wraz z upływem czasu kraje komunistyczne i kapitalistyczne, pomimo aktualnie istniejących zasadniczych różnic, będą się do siebie upodabniać.