„Kultura”

Corriere della Sera 10/01/1970 (Włochy) sygnatura: 1970_1_007

W krótkiej notce Gustaw Herling-Grudziński podkreśla, że jest jedynie współpracownikiem i koryguje sformułowania z artykułu Enrico Altavilla opublikowanego na łamach „Corierre della sera”, przypisujące mu przesadny wpływ na kształt paryskiej „Kultury”..