1962_1_006

Corrispondenza Socialista --.01.1962 (Włochy) sygnatura: 1962_1_006

Zapowiedź druku w następnym numerze pisma „kilku interesujących stron” z wydanych przez Instytut Literacki w roku 1961 „Pism ostatnich” Andrzeja Stawara