Oczami kraju

Orzeł Biały 1950 (Wielka Brytania) sygnatura: 1951_002

Kilka krytycznych uwag o emigracji, na marginesie opublikowanego w „Kulturze” nr 2-3 (28-29) artykułu E. Małeckiego „Refleksje wtórnego emigranta”.