Mój Notatnik

1951 (USA) sygnatura: 1951_006

Opis działań antykomunistycznych podjętych w Berlinie przez „Kulturę” w czasie trwającego w Berlinie zlotu „młodych bojowników o pokój”.