Jewish population in the Polish People’s Republic 1944-1972

Nadbitka z „Papers in Jewish Demography 1973”, Ed. by U.O. Schmelz, P. Glikson, and S. DellaPergola, Jerusalem 1977 The Hebrew University (strony 235-253) --/--/1977 (Izrael) sygnatura: 1977_1_002

Artykuł prezentuje informacje na temat przekształceń ludności żydowskiej w Polsce od lipca 1944 r. do roku 1972, kiedy ostatni, powojenny żydowski exodus z Polski dobiegł końca. Ramy geograficzne opracowania ograniczone są do obecnych granic PRL, nie biorą pod uwagę Żydów, którzy pozostali na na wschodnich terenach przedwojennej Polski.

Plik do pobrania: