Oświadczenie

Jutro Polski (Londyn) 31/01/1977 (Wielka Brytania) sygnatura: 1977_1_026

Informacja o zgodzie Leszka Kołakowskiego, Jerzego Lerskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na pełnienie roli mężów zaufania Polskiego Porozumienia Niepodległościowego za granicą.

Plik do pobrania: