Milosz et Gombrowicz

Discordance, nr 218(78) (Francja) sygnatura: 1978_1_002_A

Uwagi o życiu i twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza.