Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Vols 1-2, Instytut Literacki, Parijs, 1976, 1977.

sygnatura: 1978_1_002_B

Recenzja „Głównych nurtów marksizmu” Leszka Kołakowskiego.