Бльок: Бiле море - Балтик - Чорне море - Каспiй - Урал

Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba) № 108 27.09.1952 (Kanada) sygnatura: 1953_1_003_C

Projekt utworzenia, po ewentualnym upadku ZSRR, związku obejmującego szereg państw, określanego w artykule jako „Morze Białe - Bałtyk - Morze Czarne - Morze Kaspijskie – Ural”. Związek taki miałby zapewnić bezpieczeństwo i pokojowy rozwój państw Europy Wschodniej.