Čechoslováci píši do polských časopisů.

Tribuna. List Československého Zahraničního Ústavu v Exilu --.01-03.1953 sygnatura: 1953_1_001

Notatka dotycząca czechosłowackich autorów publikujących na łamach „Kultury”.