Чи не маячення божевiльних?

Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba), № 35 02.05.1953 (Kanada) sygnatura: 1953_1_003_E

Ukraiński komentarz do opublikowanego w „Kulturze” nr 11 (61) listu Józefa Z. Majewskiego w sprawie Kresów Wschodnich i reakcji polskiej emigracji na ten list.