Ciernie pracy

Związkowiec, nr 1 04.01.1958 (Kanada) sygnatura: 1958_1_010

Luźne refleksje na temat świata pracy, wyzysku, organizacji pracy, na marginesie książki Daniela Bella „Praca i jej gorycze”, wydanej nakładem Instytutu Literackiego w roku 1957 w przekładzie Czesława Miłosza.