Dowód patrjotyzmu Polonji

sygnatura: 1950_030

Manifestacja smutku i żałoby w Nowym Jorku w 10 rocznicę masakry oficerów polskich w Katyniu i piątą rocznicę Jałty.

Plik do pobrania: