Голос полiтичного реалiзму

Гомiн України (Kanada) sygnatura: 1953_1_009

„Głosem politycznego realizmu” jest list księdza Józefa Z. Majewskiego z Pretorii opublikowany na łamach „Kultury” w numerze 11 (61), zawierający postulat rezygnacji z Kresów Wschodnich, utraconych przez Polskę po II wojnie światowej.

Plik do pobrania: