"""Камiнь преткновенiя"" польско-україньскої проблематики"

Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba)?, № 93 (Kanada) sygnatura: 1953_1_003_A

Artykuł postuluje wzmocnienie polsko-ukraińskiej współpracy w celu przeciwstawiania się wpływom Związku Sowieckiego. Za konieczny warunek takiej współpracy uznaje zasadę partnerstwa i równości obydwu państw w ich etnograficznych granicach Główną przeszkodą są sporne terytoria, a w tej kwestii – konkluduje autor - Polacy zawsze mówili i wciąż mówią - nigdy.