Kultura

Tygodnik Powszechny 20.07.1947 (Polska) sygnatura: 1946_023

Krótkie omówienie zawartości pierwszego numeru kwartalnika „Kultura”, redagowanego w Rzymie przez Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga Grudzińskiego.