La victoria de Marek Hlasko sobre la censura y el miedo

Estudios sobre el comunismo (Santiago de Chile), nr 23 --.01-03.1959 (Chile) sygnatura: 1959_1_014

Obszerny szkic o pisarstwie Marka Hłaski, zagranicznej i krajowej recepcji jego twórczości osadzonej na tle powojennej literatury polskiej.