Moralne prawo (artykuł programowo-dyskusyjny)

Merkuriusz Polski, nr 1-2 (81-82) --.01-02 1957 (Wielka Brytania) sygnatura: 1957_1_015_B

Obszerny artykuł określony przez redakcję jako programowo-dyskusyjny, będący totalną krytyką ośrodków politycznych emigracji, które „uległy zupełnemu uwiądowi starczemu” i nie reprezentują obecnie „ nic i nikogo, poza sobą i grupami popleczników”. W podobnej sytuacji, zdaniem autora, znajdują się emigracyjne instytucje kulturalne i społeczne, całkowicie pozbawione wpływu na to co się dzieje w Polsce, z wyjątkiem jedynie paryskiej „Kultury”. Artykuł zapowiada definitywną zmianę spojrzenia młodszego pokolenia emigracji zarówno na samą emigrację jak i na kraj.