Nowa placówka kulturalna

Słowo Polskie (Londyn) 20.06.1947 (Wielka Brytania) sygnatura: 1946_021

Krótkie omówienie zawartości pierwszego numeru kwartalnika „Kultura”, redagowanego w Rzymie przez Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga Grudzińskiego.