O Bożę, jeślim mało wart, człowieka zbaw przez wiersze”

Merkuriusz, nr 7-8 (63-64) sygnatura: 1955_1_013

Omówienie wyboru wierszy Jerzego Pietrkiewicza, „Dwadzieścia lat poezji”, opublikowanego w „Kulturze” nr 4 (90)