O filozofii filozofii

Kontynenty - Nowy Merkuriusz, nr 1 --.01.1959 (Wielka Brytania) sygnatura: 1959_1_013

Refleksje snute na kanwie opublikowanego w „Kulturze” nr 10 (132) artykułu José Ferratera Mory „Filozofia i współczesne społeczeństwo”.