„Polskie Sprawy”

Narodowiec, nr 13 (Francja) sygnatura: 1953_1_011

Krytyczna notatka dotycząca biuletynu „Polish Affairs”. wydawanego przez Radę Polityczną w Londynie.