Проти чи за опирами минулого?

Новий шлях, ч.51 01.05.1952 (Kanada) sygnatura: 1952_1_097

Krytyczna ocena poglądów Józefa Łobodowskiego wyłożonych w artykule „Przeciw upiorom przeszłości” ogłoszonym na łamach „Kultury” nr 2-3 (52-53). Autor nieufnie odnosi się do polskich „ukrainofilów” i „przyjaciół Ukrainy”, którzy nie dostrzegając historycznych krzywd wyrządzonych narodowi ukraińskiemu przez „polskie Drang nach Osten”, sami wskrzeszają upiory przeszłości.