Спiзнена концепцiя

Свобода 08.07.1952 (USA) sygnatura: 1952_2_027

„Spóźniona koncepcja” to propozycja Józefa Łobodowskiego, zawarta w artykule „Przeciw upiorom przeszłości” („Kultura” nr 2-3 z 1952 roku), utworzenia w stosownym czasie niezależnego organizmu politycznego na terenach Galicji Wschodniej, w identyczny sposób związanego z Warszawą i Kijowem.