Унiя зродила новiтнiй україньскiй нарiд

Християньский голос, ч. 31 (186) 03.08.1952 (Niemcy) sygnatura: 1952_2_040

Omówienie dwóch artykułów zamieszczonych na łamach „Kultury” nr 2-3 (52-53), Jana Tokarskiego „Co nas dzieli” oraz „Przeciw upiorom przeszłości” Józefa Łobodowskiego.