Вiд мертворожденої концепцii до збанкротованої традицii

Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba), № 106 20.09.1952 (Kanada) sygnatura: 1953_1_003_B

Krytyka polskiej polityki wschodniej, koncepcji Międzymorza, wysuwanej przez Piłsudskiego przed I wojną światową i idei Polski mocarstwowej, lansowanej w dwudziestoleciu międzywojennym