W odpowiedzi na listy z Polski

28.12.1959 (Niemcy) sygnatura: 1959_3_100

Pogadanka wygłoszona na antenie „Radia Wolna Europa”, poświęcona głównie działalności wydawniczej Instytutu Literackiego.