Wielki strach

Trybuna Ludu, nr 258 (Polska) sygnatura: 1955_1_004

Według publicysty „Trybuny Ludu” prasa emigracyjna opanowana jest wielkim strachem przed perspektywą „usunięcia groźby wojny atomowo – wodorowej” i masowych powrotów emigrantów do kraju.