З приводу одної дискусii про польско-україньский кордон

Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba) № 33 25.04.1953 (Kanada) sygnatura: 1953_1_003_D

Omówienie dyskusji dotyczącej relacji polsko-ukraińskich, zapoczątkowanej na łamach „Kultury” drukiem artykułu Józefa Łobodowskiego „Przeciw upiorom przeszłości” i listu ks. Józefa Majewskiego z Pretorii, postulującego akceptację wschodniej granicy Polski.