Z zagranicy

Trybuna Ludu, nr 15 (Polska) sygnatura: 1955_1_002

Wśród uwag ilustrujących dekadentyzm zachodniej kultury, notka krytykująca poezję emigracyjną za „nędzę myśli i ubóstwo formy”