Grób Symona Petlury. / Sygn. FIL02448
© INSTYTUT LITERACKI

W obronie dobrego imienia

2022-03-03 14:11:41

W 1958 roku Redakcja „Kultury” złożyła wieniec na grobie Naczelnego Atamana Petlury i opublikowała oświadczenie Dnia 28 lutego 1958 telewizja Francuska nadała słuchowisko odtwarzające proces Szwarcbarda, który w 1926 roku zamordował w Paryżu Naczelnego Atamana Symona Petlurę. Słuchowisko było swego rodzaju apoteozą skrytobójczego mordu na przywódcy walki o niepodległość narodu ukraińskiego. Nie ulega wątpliwości, że istnieją czynniki światowe zainteresowane w kompromitowaniu niepodległościowego ruchu ukraińskiego. (...) W dowód hołdu dla Naczelnego Atamana Petlury, wielkiego patrioty, rewolucjonisty i socjalisty - Redakcja „Kultury” złożyła wieniec na jego grobie, na cmentarzu Montparnasse w Paryżu.

Zostało to zauważone przez prasę ukraińską. Svoboda nr z 29 maja 1958 r