Daniel Beauvois, Strasbourg 2014, fot. You Tube / Sygn. sm00300
© INSTYTUT LITERACKI

Daniel Beauvois - Polacy na Ukrainie 1831-1863

2022-03-04 13:07:09

Daniel Beauvois Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. Z francuskiego przełożyli Ewa i Krzysztof Rutkowscy. Przedmowa Krzysztof Pomian. Tom ukazał się nakładem IL w 1988 r.

Do dzisiejszego dnia Ukraina stanowi dla Polaków temat drażliwy. Emocje zastępują prawdę. Polska obecność na Ukrainie, która należy już tylko do historii, jest podobna polskiej obecności na Litwie. Każde jej przypomnienie wkracza w sferę mitu, przywołuje czar utraconego świata, w którym ongiś żyło się tak szczęśliwie... (z wprowadzenia Daniela Beavois)